Общи условия

Права и условия за ползване

Общите условия служат за уреждане на взаимоотношенията между “Борисов КЛИЙН“ София и клиенти на фирмата

 1. Дефиниране

1.1 Клиент – юридическо или физическо лице, което използва услугата “Професионално почистване на домове София”, която нашата фирма му предлага.

1.2 Интернет-страница – благодарение на интернет страницата всеки един клиент на фирмата има възможността да получава информация, относно цени и услуги, които ние от “Борисов КЛИЙН“ София предлагаме.

2.Общи условия

2.1 Задълженията на изпълнителя и неговите права

 • Основно задължение на изпълняващото лице е да си свърши коректно, поетия от него ангажимент, така, както е описано в страницата с услугите.
 • Основно задължение на изпълнителя е да демонстрира коректност, като спазва предварително уговорения срок за поетия от него ангажимент.
 • По време на извършваната услуга, професионалните продукти, които биват използвани, задължително трябва да са с доказан произход.
 • В случай, че изпълнителят е нает за почистване на изключително силно замърсени помещения, повърхности или предмети, той има правото да предоговори стойността на услугата с клиента.
 • В зависимост от това каква е тарифата, то изпълнителят притежава правото да получи възнаграждение от самия клиент

2.2 Права и задължения на клиента/потребителя

 • Съгласяване с Общите условия
 • Осигуряване на достъп до помещението или площта, която предстои да се почисти
 • Липса на домашни любимци
 • Задължително трябва да бъде предварително осигурен достъп до вода и електрическо захранване
 • Предварително посочване на мястото и времето, в което желае да му бъде извършено почистването
 • По време на извършване на услугата е задължително да присъства член от семейството или друг представител, посочен от клиента
 • В случай, че желае да направи рекламация, то тя задължително трябва да бъде в присъствието на член от екипа на “Борисов КЛИЙН“ София и непосредствено след извършената услуга
 • Заплащане на услугата, извършвана от специалистите на “Борисов КЛИЙН“ София.
4.5/5 - (59 votes)